Monitoring

Monitoring jest skutecznym i powszechnie stosowanym systemem zabezpieczającym nasze mienie, nie tylko w przedsiębiorstwach lecz coraz częściej w domach prywatnych także jako uzupełnienie systemu alarmowego.

CCTV (Closed Circuit Tele Vision) – Telewizja w układzie zamkniętym – Telewizja Przemysłowa

Systemy Monitoringu generalnie możemy podzielić na trzy rodzaje:

  • Monitoring Analogowy
  • Monitoring HD CCTV
  • Monitoring Cyfrowy IP

Monitoring Analogowy

Monitoring analogowy, choć jeszcze sporadycznie stosowany, powoli zostaje wypierany przez technologię cyfrową IP. System analogowy posiada bowiem ograniczone możliwości w zakresie rozdzielczości obrazu (PAL D1 720×576) a tym samym jakości nagranego materiału, obniżając skuteczność rozpoznawania zarejestrowanych osób oraz przedmiotów.
Jedynym plusem tego systemu monitoringu jest niższa cena w stosunku do pozostałych technologii.

Monitoring HD CCTV

Monitoring HD CCTV jest technologią telewizji przemysłowej łączącą w pewnym sensie cechy systemów analogowych oraz systemów IP. Stanowi alternatywę dla użytkowników systemów analogowych chcących uzyskać obraz wyższej jakości nie zmieniając przy tym okablowania w monitorowanym obiekcie. Ten system monitoringu pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu Full HD 1920×1080 wykorzystując dotychczasową instalację systemów analogowych czyli przewód koncentryczny. Trzeba zaznaczyć, że jest to rozdzielczość maksymalna w porównaniu do Systemów IP, które oferują rozdzielczości dużo większe.

Monitoring Cyfrowy IP

Nowoczesny Monitoring IP daje możliwość uzyskania obrazu o nieporównywalnej jakości w stosunku do systemów analogowych. Pozwala na uzyskanie znacznie większych rozdzielczości wraz z transmisją po skrętce na większe odległości.
Obecnie stosowane w systemach telewizji przemysłowej kamery IP posiadają rozdzielczości rzędu 1,3Mpx, 2Mpx, 3Mpx oraz 5 Mpx. Kwestia ta, ma istotne znaczenie w przypadku obserwacji rozległego terenu, gdzie wystarczyć może zastosowanie 1 kamery IP zamiast 2 do 3 kamer analogowych.
Technologia cyfrowa IP daje również o wiele większe możliwości w przypadku zaawansowanej analizy obrazu uzyskiwanego przy zastosowaniu kamer monitoringu IP, pozwalając na identyfikację oraz szczegółową analizę ludzkich twarzy, numerów rejestracyjnych pojazdów a nawet niewielkich detali.

Kamery przemysłowe – montaż i zastosowanie

Kamery PTZ (Pan Tilt Zoom)

Dodatkowo, dzięki montażowi szybkoobrotowych kamer PTZ, które także dostarcza firma Elektro-Mont z Zabrza można uzyskać o wiele większą funkcjonalność systemu monitoringu.
Kamery PTZ są urządzeniami bardzo zaawansowanymi technologicznie. Sterowanie nimi w systemach telewizji przemysłowej może odbywać się zdalnie, zarówno w zakresie położenia jak i zbliżenia.

Kamery obrotowe PTZ różnią się kilkoma głównymi parametrami:

  • Zoomem a więc krotnością przybliżenia optycznego oraz cyfrowego. Profesjonalne kamery PTZ Posiadają obiektywy zmiennoogniskowe o zbliżeniu optycznym przekraczającym trzydziestokrotność, natomiast ich ekonomiczne odpowiedniki wyposażone są jedynie w obiektywy z kilkukrotnym przybliżeniem lub o stałej ogniskowej.
  • Ilością płaszczyzn obrotu oraz ich zakresem. Można wyróżnić tu kamery proste pracujące w jednej – poziomej płaszczyźnie z obrotnicami pracującymi w zakresie 360° z możliwością początkowego, wyłącznie ręcznego ustawienia płaszczyzny pionowej. A także modele kamer pracujące w płaszczyźnie zarówno poziomej jak i pionowej. Obrotnice obrotowo uchylne posiadają zakres pracy w pionie od kilkudziesięciu nawet do 220°
  • Szybkością obrotu kamery: w zależności od jakości i zaawansowania kamery, prędkość obrotu wynosi od kilku stopni na sekundę w prostszych modelach po profesjonalne urządzenia potrafiące osiągać szybkość nawet 700° na sekundę (praktycznie dwukrotny obrót kamery PTZ wokół własnej osi) dzięki czemu można szybko i płynnie skierować kamerę w stronę wybranego miejsca.
    Kamery PTZ w zależności od charakteru prowadzonego monitoringu mogą być sterowane przez operatora, który na bieżąco steruje położeniem i zbliżeniem kamery bądź mogą też pracować „autonomicznie” – ustawione na obserwowanie otoczenia po zadanych wcześniej trasach w poziomie i w pionie, wykonywania zbliżeń określonych obszarów, wykonywania naprzemiennie określonych cykli pracy oraz wiele, wiele więcej. Kamery te sprawdzają się więc idealnie w systemach monitoringu w rozległych placówkach handlowych, stadionach, miejskich centrach monitoringu, większych powierzchniach parkingowych oraz wszędzie tam gdzie oczekiwana jest niezwłoczna zmiana obserwowanej przestrzeni wraz z głębokim zbliżeniem w celu niezawodnej identyfikacji zaistniałej sytuacji.

Inteligentny Monitoring

Krokiem dalej w stronę bardziej zaawansowanej technologii jaką oferuje telewizja przemysłowa są kamery, posiadające możliwość prowadzenia „inteligentnego” monitoringu obiektów. Sprzęt tego rodzaju również oferuje firma NOVIKTECH

Można rozróżnić dwa poziomy funkcjonalności takich kamer w systemach telewizji przemysłowej:

  • Jednym rozwiązaniem jest wykorzystanie w systemie monitoringu kamer, które po wykryciu ruchu wykonują zbliżenie z automatycznym ustawieniem ostrości na poruszający się obiekt, po ustaniu ruchu następuje powrót do początkowego ustawionego stanu pracy.
  • Drugi to zaawansowane kamery z funkcją śledzenia ruchu. Kamery te, w czasie standardowej pracy wykonują automatyczną dookolną obserwację terenu, bądź inny rodzaj obserwacji, na jaki zostały ustawione, natomiast z chwilą wykrycia ruchu rozpoczynają śledzenie poruszającego się obiektu w obrębie 360° w poziomie wraz z możliwością nachylenia nawet w zakresie 220° w pionie oraz finalnie poprzez wyjścia alarmowe potrafiące powiadomić np. ochronę.

W przypadku konieczności prowadzenia obserwacji w środowisku ograniczonego oświetlenia lub całkowitego jego braku, stosuje się kamery wyposażone w podświetlenie promieniami podczerwonymi tzw. promienniki IR o mocy dostosowanej do zaistniałych warunków otoczenia. Realny zasięg takiego doświetlenia wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu metrów.

Następnym plusem monitoringu IP jest możliwość podglądu obrazu o wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona, tabletu czy komputera, co oczywiście także zwiększa komfort użytkowania takiego systemu monitoringu.
Może bowiem zdarzyć się, iż przebywając na wakacjach z dala od domu chcielibyśmy wiedzieć co dzieje się z naszym mieniem lub będąc w delegacji sprawdzić czy w firmie wszystko przebiega w zaplanowany sposób.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której podczas nieobecności w domu dostajemy powiadomienie sms’em o włączeniu się systemu alarmowego. Jesteśmy stosunkowo spokojni ponieważ taką samą informację otrzymała firma ochroniarska, która skierowała do naszego domu swój patrol. My w międzyczasie, mając podgląd z wszystkich kamer, jaki oferuje nam nasza telewizja przemysłowa, oglądamy na smartfonie, co w danej chwili dzieje się w obejściu naszego domu lub w przypadku posiadania kamer wewnętrznych możemy na bieżąco monitorować sytuację w jego wnętrzu.

Sprzęt do rejestracji

Rejestratory

W celu przybliżenia Państwu tematyki związanej z możliwościami, technologią oraz rodzajem poszczególnych systemów rejestracji obrazu przedstawiamy tu jedynie ogólne informacje bez zgłębiania zagadnień czysto technicznych.
Rejestratory podobnie jak kamery pracują w określonej technologii. W zależności od zaawansowania sprzętu jak i przeznaczenia systemu monitoringu posiadają możliwość rejestracji tylko obrazu lub obrazu wraz z dźwiękiem, wyposażone są w różną ilość wejść oraz wyjść alarmowych, potrafią obsłużyć od jednego do ośmiu dysków twardych.

Szczególną uwagę przy doborze rejestratorów monitoringu należy zwrócić na możliwości związane z szybkością rejestracji, która ma istotne znaczenie w jakości i płynności uzyskanego obrazu. Obecnie rejestratory nagrywają obraz z szybkościami od 12,5 kl/s w przypadku najprostszych wersji, poprzez standardowe 25 – 30 kl/s, aż po te najbardziej zaawansowane oferujące prędkość zapisu 60 kl/s. Istotna jest w tym przypadku maksymalna szybkość rejestracji uzyskana na jeden poszczególny kanał w maksymalnej rozdzielczości, którą oferuje dany rejestrator np. 1920×1080 – obraz z kamer 2Mpx.
W czasie obecnym, część rejestratorów IP potrafi obsłużyć kamery o wyższych rozdzielczościach jak 3 i 5 Mpx, lecz znaczna ich większość robi to kosztem prędkości zapisu lub ograniczając ilość kamer. Rejestrator taki standardowo obsługujący 8 kanałów z prędkością zapisu 25 kl/s w rozdzielczości 1920×1080 potrafi również obsłużyć obraz z 8 kamer 3MP (2048×1536) lecz tylko z prędkością 12,5 kl/s bądź z mniejszej ilości kamer z większą prędkością.

Rodzaje Rejestratorów w systemach monitoringu

Rejestrator DVR (Digital Video Recorder) – Wbrew mylącej nazwie Digital – Cyfrowy, rejestrator współpracuje z analogowymi kamerami monitoringu. Wyposażony jest w wejścia BNC, poprzez które połączony jest z kamerami analogowymi za pośrednictwem przewodu koncentrycznego. Standardowo rejestratory obsługują 4, 8, 16 bądź 32 kanały. Ilość wejść BNC odpowiada maksymalnej ilości kamer, które możemy podłączyć do danego rejestratora. Zgoła Inaczej ma się rzecz w przypadku rejestratorów IP.

Rejestrator NVR (Network Video Recorder) – To rejestrator przeznaczony do współpracy z kamerami cyfrowymi IP (Internet Protocol). Cyfrowy przesył danych daje nam o wiele większe możliwości w uzyskaniu wyższych rozdzielczości. Rejestratory cyfrowe IP nie posiadają konkretnej ilości wejść odpowiadających ilości możliwych do podłączenia kamer – jak w przypadku rejestratorów DVR). Sygnał z kamer dostarczany jest do rejestratora poprzez jedno wejście RJ45 za pomocą switch’a, do którego podłączona jest dowolna ilość kamer pracująca w sieci LAN.
Doboru i montażu rejestratora dokonuje się na podstawie maksymalnej ilości kamer IP, możliwych do obsłużenia przez dany rejestrator, uwzględniając szybkość zapisu dla poszczególnego kanału z jaką potrafi rejestrować obraz w maksymalnej rozdzielczości.

Rejestrator HVR (Hybrid Video Recorder) – Rejestrator hybrydowy to urządzenie łączące w jednej obudowie możliwość rejestracji obrazu w różnych technologiach. Jest odpowiednim rozwiązaniem w przypadku rozbudowy analogowego systemu monitoringu o dodatkowe kamery HD CCTV mogące przesyłać cyfrowy sygnał w jakości HD po przewodzie koncentrycznym. Również do takiego rejestratora można podłączyć kamery IP, których sygnał doprowadzamy przewodem ethernetowym. Rejestratory Hybrydowe występują w różnych wariantach: System analogowy / System IP; System analogowy / System HD CCTV, System HDCCTV / System IP.

Jakość Monitoringu

Aby monitoring nie pełnił jedynie funkcji prewencyjnej, lecz właściwie spełniał swoją rolę należy używać przede wszystkim sprzętu dobrej jakości, najlepiej znanych i sprawdzonych producentów.

Na jakość systemu monitoringu a tym samym wartość zarejestrowanego obrazu mają wpływ nie tylko kamery, lecz wszystkie pozostałe elementy systemu monitoringu takie jak rejestratory, obiektywy, złączki, zasilacze, rozdzielacze, monitory a przede wszystkim dobrej jakości przewody.
Kamery powinny być dobierane indywidualnie w zależności od wielkości a zarazem charakteru obserwowanego obszaru, rodzaju oświetlenia oraz jego intensywności – znaczenie ma tu zarówno niedoświetlenie jak i nadmierne oświetlenie.

Czytelny i ostry obraz dobrej jakości uzyskany dzięki profesjonalnemu systemowi monitoringu może znacznie pomóc w szybszym wykryciu ewentualnego sprawcy zarejestrowanej sytuacji, ale i również daje możliwość wykorzystania takiego materiału jako niepodważalnego dowodu w sądzie.
Niekiedy w mediach możemy spotkać się z przykładami zarejestrowania zdarzenia, na których widać osobę lub pojazd, lecz tak naprawdę widać niewiele – obraz słabej jakości pozostawiający wiele do życzenia. Często okazuje się, że nawet dzięki długotrwałej i żmudnej analizie nagranego materiału nie ma możliwości pomyślnego rozwiązania sprawy.

Aby w przyszłości uniknąć zadawania sobie pytań korzystając z systemu telewizji przemysłowej – dlaczego obraz z naszych kamer jest niewyraźny, mało ostry, zamazany, z widocznymi paskami, niedoświetlony lub prześwietlony, warto czasami zastanowić się przed propozycją montażu systemu po konkurencyjnej i atrakcyjnej bo przecież niskiej cenie.

Firma NOVIKTECH poleca sprawdzone systemy monitoringu. 

Montaż systemów monitoringu wykonujemy na terenie woj. wielkopolskiego w takich miastach jak Poznań, Swarzędz, Suchy las, Wysogotowo, Komorniki, Luboń, Puszczykowo, Skoki, Murowana Goślina, Wągrowiec, Rogoźno, Oborniki, Szamotuły…