W jakich sytuacjach należy wykonywać pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne należy wykonywać ze względu na wiele czynników m.in:

  • bezpieczeństwo osób, które użytkują instalacje elektryczne
  • bezpieczeństwo przeciw pożarowe

Podsumowując pomiary elektryczne należy wykonywać ze względu na nasze zdrowie oraz życie.

Prawo a pomiary elektryczne

Wykonywanie pomiarów elektrycznych regulują przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz.U.2013.492].
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.02.75.690).
  • Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409)
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999,(Dz.U. 1999, Nr 74, poz. 836).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
    wykonywania robót budowlanych [Dz.U.03.47.401]

 

Jeśli instalacja elektryczna w domu czy w pracy, jest sprawna to w przypadku uszkodzenia kabla np od drukarki taka instalacja chroni nas przez porażeniem prądem

Czy można sprawdzić, czy w opisanym przypadku zabezpieczenia zadziałają prawidłowo. Tak. W jaki sposób ? Wykonując podstawowe badanie ochrony przeciwnarażeniowej – pomiar pętli zwarcia, które wykonane prawidłowo obrazuje nam stan techniczny instalacji oraz prawidłowość dobranych zabezpieczeń. Poza świadomością, że wszystko jest sprawne trzeba pamiętać również o tym, że w razie jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego naszej nieruchomości, np. pożar zakład ubezpieczeniowy – bądźcie tego pewni poprosi o aktualne badania instalacji elektrycznej w tym pomiary elektryczne rezystancji izolacji kabli i przewodów. Jest to kolejne z badań jakie wykonuje elektryk podczas badań  i również jest ściśle związane z ochroną przeciwporażeniową do której należy kolejny element -wyłącznik różnicowo-prądowy.

Urządzenie powszechnie dostępne i montowane w naszych domach i zakładach, którego zadanie jest równie istotne w zakresie ochrony przed porażeniem jak i ochrony p.pożarowej. Urządzenia są tylko urządzeniami i mają prawo się zepsuć, czasami nowe urządzenie wyjęte z pudełka okazuje się być wadliwe. Dlatego tak istotną sprawą jest sprawdzenie, czy jest ono sprawne. W pewnym zakresie, możemy zrobić to samodzielnie – naciskając przycisk TEST na urządzeniu. Spowoduje to symulację uszkodzenia w instalacji i prawidłowym objawem będzie wyłączenie zasilania przez aparat. Szczegółowego sprawdzenia dokona elektryk posiadający odpowiednie urządzenia pomiarowe i wiedzę co jest gwarancją naszego bezpieczeństwa.