WiFi

Dzień dobry!

Użytkownik jest zobowiązany korzystać z usługi WiFi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z Regulaminem lub niezgodnych z obowiązującym prawem