Energia elektryczna

Pojecie o kilku znaczeniach:

  • energia zgromadzona w polu elektrycznym,
  • energia przepływającego prądu elektrycznego nośnik energii – sposób transferu energii.

Dodaj komentarz